Behandelmethodieken

Voor behandeling kan er gebruik gemaakt worden van een reeks van methodes, passend bij de klacht en/of de hulpvraag.

Een evidence-based behandelmethodiek is cognitieve gedragstherapie.  Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt om andere zienswijzen te ontwikkelen op problematische gebeurtenissen. Hiervoor worden gedachten en gedragingen onder de loep genomen die het probleem in stand houden en  wordt er gezocht naar een nieuwe manier van denken en effectievere vormen van gedrag. 

 Acceptance and commitment therapy (ACT) is een vorm van CGT, maar onderscheidt zich doordat de focus minder ligt op verandering van gedachten en gedragingen, maar op omarming en acceptatie hiervan door het vergroten van de psychoglogische flexibiliteit ofwel de veerkracht en verbreden van het gedragsrepetoire. Binnen ACT wordt er veel gewerkt met Mindfulness.

Mindfulness, vertaald is het achtzaamheid, is een vorm van aandachtstraining. Het is gericht op het trainen van de aandacht op het ‘hier en nu’. Hierdoor wordt onder andere het bewustzijn van de lichamelijke sensaties en de emoties vergroot en dat ledit tot meer zeggenschap ofwel de mogelijkheid om richting te geven aan je leven. 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessin) is van oorsprong een therapie ter verwerking van traumatische gebeurtenissen. Later is ontdekt dat EMDR tevens goed inzetbaar is ter verandering van diepgewortelde negatieve opvattingen die mensen over zichzelf of over de wereld om hen heen kunnen hebben.