Behandelmethodieken

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen vorm van psychotherapie voor o.a. depressie, burn-out en angstklachten. CGT helpt om andere zienswijzen te ontwikkelen op problematische gebeurtenissen. Gedachten en gedragingen worden onder de loep genomen die het probleem veroorzaken, dan wel in stand houden en wordt er gezocht naar een nieuwe manier van denken en effectievere vormen van gedrag. De eerste stap is het bewust worden van je gedachten en voelen wat deze gedachten eigenlijk van binnen teweeg brengen. 

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT is een vorm van gedragstherapie die mede ingezet wordt bij depressie, angst, burn-out en omgaan met lichamelijke klachten, maar onderscheidt zich van CGT doordat de focus minder ligt op verandering van gedachten en gedragingen, maar op omarming en acceptatie hiervan. ACT gaat ervan uit dat pijnlijke gedachten, gevoelens en ervaringen bij het leven horen en dat het omarmen van de pijn – deze er laten zijn zonder oordeel – ledit tot verlichting ervan. Binnen ACT wordt er veel gewerkt met Mindfulness.

Mindfulness

Mindfulness (achtzaamheid) is een vorm van aandachtstraining. Het is gericht op het trainen van de aandacht op het ‘hier en nu’. Hierdoor wordt het bewustzijn van de lichamelijke sensaties en de emoties vergroot en dat leidt tot meer zeggenschap oftewel de mogelijkheid om richting te geven aan je leven. Mindfulness heeft ondermeer een positief effect op depressieve klachten, angstklachten en burn-out. 

EMDR 

Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is van oorsprong een therapie ter verwerking van traumatische gebeurtenissen. Later is ontdekt dat EMDR tevens goed inzetbaar is ter verandering van diepgewortelde negatieve opvattingen die mensen over zichzelf of over zichzelf of de wereld om hen heen.