Elena van der Puij, gz-psycholoog / mediator

Ik ben Elena van der Puij, gz-psycholoog met accent kind en jeugd en mediator.

Ik heb het mooiste werk dat er bestaat. Ik mag meekijken met de ontwikkeling van een medemens. Ik mag, waar mogelijk en nodig, handvatten aanreiken voor bewustwording en groei. Ik ben zeer dankbaar dat ik dit werk mag doen en doe het dan ook met veel plezier. 

De studie psychologie heb ik gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam met afstudeerrichting klinische psychologie en daarnaast heb ik me gericht op ontwikkelingspsychologie. Tijdens mijn studie heb ik als vrijwilliger gewerkt met mensen met een psychiatrische stoornis.

Na mijn studie heb ik een werkervaringsplek gehad bij een ggz-instelling in Den Bosch waar ik ben opgeleid tot coach voor volwassenen met ADHD en heb ik een tijd als coach gewerkt bij reintegratietrajecten, onder andere bij het UWV. Daarna heb ik me aangesloten bij een psychologenpraktijk in Noordwijk zh waar ik vijf jaar als eerstelijnspsycholoog (nu psycholoog Generalistische Basis GGZ) heb gewerkt en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met accent kinder- en jeugdtherapie heb gevolgd. 

In 2013 ben ik tevens gaan werken als revalidatiepsycholoog en ben ik een praktijk voor basis GGZ gestart in Noordwijk zh. Daarnaast heb ik een periode gewerkt bij GGZ Lievegoed, een instelling voor antroposofische geestelijke gezondheidszorg te Den Haag waar ik kennis heb mogen maken met de antroposofische zienswijze.

Naast dat ik opgeleid ben tot gz-psycholoog heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van spiritualiteit en lichaamsbewustzijn, zoals haptonomie. De kennis die ik daarin heb opgedaan pas ik, indien nodig en wenselijk, toe in de behandeling.  Mei 2019 heb ik de opleiding tot mediator afgerond. Hoewel ik mezelf nog niet profileer als mediator, gebruik ik de bijbehorende vaardigheden veel in relatietherapie en ben ik onder de indruk van het resultaat. 

Ik ga uit van een holistisch mensbeeld. Dit houdt in dat lichaam, geest en ziel oftewel bewustzijn onlosmakelijk verbonden zijn. Lichamelijke klachten staan mijns inziens nooit op zich, maar vinden hun oorsprong of bestaan in ieder geval in samenhang met de psyche.  Voor mij betekent therapie in eerste instantie voelen. Als emoties voelen moeilijk is, dan is het lichaam / de lichamelijke sensaties de aangewezen ingang om hierbij te komen. In contact komen met het voelen en de emoties, is de weg naar heling. Psychisch, maar ook lichamelijk.