Kinder- en jeugdtherapie

Psynergiek biedt coaching aan kinderen vanaf 8 jaar en tieners (tot en met 17 jaar).

Klachten waar kinderen en tieners mee worstelen zijn bijvoorbeeld:

  • angsten
  • somberheid
  • problemen in de aansluiting met leeftijdsgenoten
  •  moeite met sociale vaardigheden
  • levensgebeurtenissen, zoals een scheiding

Door middel van cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugd, ontspanningsmethodieken en speltherapie wordt er gewerkt aan de vermindering van de klachten.

In het eerste gesprek wordt vastgesteld waar de knelpunten zitten en hoe het plan van aanpak eruit moet zien. In het eerste gesprek komen de ouders van kinderen tot en met 15 jaar mee en wordt er van ouders, in min of meerdere mate, deelname aan het behandeltraject verwacht, afhankelijk van de klacht van het kind.

Vanaf 16 jaar mogen de ouders meekomen, maar dat is niet verplicht. In dat geval zal er na het eerste gesprek telefonisch contact gezocht met de ouders om aan te geven dat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Alleen met toestemming van het kind wordt er dan inhoudelijke informatie gegeven.