Mediation

Mediation / conflictbemiddeling

Soms lukt het niet meer er samen uit te komen. Dan kan mediaton de oplossing bieden. 

Het doel van mediation is om in gezamenlijk overleg tot een oplossing voor een conflict te komen onder begeleiding van een mediator ofwel een bemiddelaar. Hierbij kan het onder andere gaan om:

  • familieconflicten
  • arbeidsconflicten
  • conflicten tussen buren         

De mediator streeft bij alle partijen naar:

  • effectieve en respectvolle communicatie
  • aandachtig luisteren

Een mediationtraject start met telefonische of schriftelijke aanmelding door een van de betrokken partijen, waarna er contact gelegd zal worden met de andere partij om een afspraak in te plannen op een voor ieder geschikt tijdstip.

De mediation begint vanaf het eerste gesprek. De partijen bepalen wat het doel is van het traject en de onderwerpen die besproken moeten worden. De mediator stuurt niet, maar begeleidt het proces om tot oplossing van het conflict te komen. 

Een mediationgesprek duurt per keer 60 tot 90 minuten. Gemiddeld zijn er vijf gesprekken nodig om tot een passende oplossing te komen voor beide partijen.