Coaching

Lifestyle en businesscoaching

Behoefte aan een frisse blik op waar je staat?

Helderheid over waar je heen wilt en hoe je daar kunt komen? 

Dan is coaching de weg!

 

Bij Psynergiek  wordt er gebruik gemaakt van de  Past-Present-Future methode.

Past                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het opruimen van ballast uit het verleden, zoals trauma en negatieve en beperkende (kern)opvattingen die het zelfbeeld en de voorgenomen doelen in de weg zitten.

Present 

Leren (nog beter) in het hier-en-nu zijn door aandacht te hebben voor de lichamelijke sensaties en de ademhaling.

Future

Helderheid krijgen op waar je heen wilt en hoe je je doelen kunt bereiken. 

Methodes die gebruikt worden bij de Past-Present-Futuremethode zijn onder andere: 

  • EMDR
  • EFT (emotional freedom technique)
  • Hypnotherapie
  • Voice Dialogue
  • Mindfulness

Een coachingstraject bestaat uit een pakket van 3, 5 of 10 sessies, maar kan verlengd worden wanneer dit wenselijk is. 

Een coachingstraject kan door jezelf of door een werkgever aangevraagd worden.