Coaching

Lifestyle en businesscoaching

Behoefte aan een frisse blik op waar je staat en/of helderheid over waar je heen wilt en hoe je daar kunt komen? Dan is coaching de weg!

Bij Psynergiek  wordt er gebruik gemaakt van de PPF-methode  wat simpelweg staat voor ‘Past, Present and Future’ . 

De PPF-methode richt zich op

Past: het opruimen van ballast uit het verleden, zoals trauma en negatieve en beperkende (kern)opvattingen die het zelfbeeld en de voorgenomen doelen in de weg zitten.

Present:  leren (nog beter) in het hier-en-nu zijn door aandacht te hebben voor de lichamelijke sensaties en de ademhaling. 

Future: helderheid krijgen op waar je heen wilt en hoe je je doelen kunt bereiken. 

Methodes die gebruikt worden bij de PPF-methode zijn onder andere: 

  • EMDR
  • EFT (emotional freedom technique)
  • Hypnotherapie
  • Voice Dialogue
  • Mindfulness

Een coachingstraject bestaat uit een pakket van 3, 5 of 10 sessies, maar kan verlengd worden wanneer dit wenselijk is. 

Een coachingstraject kan door jezelf of door een werkgever aangevraagd worden.