Psychologische behandeling in het zorgpresatiemodel

De psychologische behandeling  voor iedereen van 18 jaar en ouder vallen sinds 2022 in het zorgprestatiemodel. Er wordt wel nog steeds onderscheid gemaakt tussen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. 

Klachten die behandeld worden in de Basis GGZ zijn klachten die mild tot matig van ernst zijn. Hierbij is er sprake van een zogenaamde DSM-V diagnose. (DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Op basis van een tot twee intakegesprekken en een vragenlijst wordt bepaald of er sprake is van een DSM-diagnose. Voorbeelden van diagnoses waarmee mensen goed terecht in de basis GGZ zijn een depressie, van licht tot matige ernst of een angststoornis van licht tot matige ernst.

Wanneer u een verwijzing heeft van de huisarts en er is sprake van een DSM-diagnose kunt u uw behandelkosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Hierbij is de behandelaar wel verplicht op uw nota aan de zorgverzekeraar aantal persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals de diagnose. Een verwijzing is 9 maanden  geldig.