Psychosociale begeleiding

Wat is psychosociale begeleiding? 

Er zijn bepaalde problemen die een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Vergoeding van deze zorg kan soms wel geschieden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg), via de huisarts of via medisch specialistische zorg in het ziekenhuis.

Waarom psychosociale begeleiding? 

Vaak is er geen sprake van een stoornis volgens de DSM-V *, maar zijn er wel klachten of bestaat er een behoefte te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, omdat zich steeds dezelfde lastige situaties voordoen. Hierbij kan gedacht worden aan steeds weer een baan verliezen of in conflictsituaties terecht komen. Zulke herhalende  situaties, oftewel patronen, vragen om het vergroten van inzicht. Een psycholoog / coach kan hierbij hulp bieden.

* DSM-V staat voor de 5e editie van het Diagnostisc and Statistical Manual for mental disorders.  

 

Voor wie?

Voor 18 jaar en ouder

Psynergiek biedt onder andere psychosociale begeleiding bij: 

  1. Levensfaseproblemen
  2. Stress, burn-out en overspannenheid
  3. Rouw- en verliesverwerking
  4. Specifieke angstklachten en fobieën
  5. Aanpassingsstoornissen
  6. Slaapproblematiek
  7. Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding, zie opvoedingscoaching
  8. Relatieproblemen
  9. Studieproblemen