Opvoedingscoaching

Opvoeden roept een uiteenlopende reeks aan vragen op en iedere levensfase van uw kind heeft zijn uitdagingen. Wanneer u vastloopt in de opvoeding van uw kinderen, specifieke vragen heeft over de opvoeding of wilt werken aan uw eigen rol als opvoeder, dan biedt Psynergiek de mogelijkheid tot coachingsgesprekken gericht op uw hulpvraag. Opvoedingscoaching is er voor ouders met kinderen vanaf 0 jaar. 

Het eerste gesprek is erop gericht uw hulpvraag helder in beeld te krijgen en een plan van aanpak op te stellen. Het is wenselijk dat u een keer samen met uw kind komt, onder andere om een beeld te krijgen van hoe het met uw kind gaat en hoe de interactie tussen u beide verloopt.